ADAMEX

Zakład Wielobranżowy P.H.U Adamex

os.Armii Krajowej 21 37-500 Jarosław
tel: 16 621 35 10 , 663 678 840
e-mail: kontakt@adamex.net.pl
www.adamex.net.pl
Eksperci sprzedaży: 663 680 823, 667 111 700
Hurtownia: 607 678 840
Adam Szczęch – 663 678 840

Zniżki na produkowany przez siebie asortyment:

  • dla posiadających legitymację weterana i ich najbliższej rodziny w wysokości 15%
  • dla posiadających legitymację weterana poszkodowanego i ich najbliższej rodziny w wysokości 15%

Zniżki na zakup asortymentu BHP produkowanego przez inne podmioty będą negocjowane indywidualnie z powodu zróżnicowanego systemu marż.

Ministerstwo Obrony Narodowej corocznie udziela wsparcia finansowego Stowarzyszeniu w formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych w zakresie działań rehabilitacyjnych i aktywizujących weteranów rannych i poszkodowanych.