CICHY FIGHT & TACTICS GROUP CONSULTING

Grzegorz Mikołajczyk „ CICHY” – jest szefem oraz założycielem zespołu specjalistów COUNTERTERRORISM TRAINING POLAND „Cichy Fight & Tactics” Group Consulting zajmującym się szkoleniem taktycznym funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości a także w określonym zakresie szkolenie osób cywilnych. Zakres działalności szkoleniowo – doradczej oraz konsultacyjnej na rynku cywilnym opiera się na szkoleniu kadry kierowniczej, personelu pracowniczego, a także analizie zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa personelu i obiektów, zagrożeń terrorystycznych, bandycko-rabunkowych oraz opracowywania procedur bezpieczeństwa na prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie obiektów strategicznych oraz użyteczności publicznej.

Jest założycielem zespołu Kaskaderów filmowych o nazwie „Cichy Stunt Team” wykonujących ewolucje kaskaderskie na planie filmowym.

Jest międzynarodowym instruktorem oraz głównym propagatorem systemy walki „ Street Boxing” w Polsce. Spełnia całkowity nadzór nad rozwojem, jakością i propagowaniem systemu. Posiada stopień mistrzowski IV Dan.

Posiada państwowe uprawnienia instruktora sporty i rekreacji ruchowej

  • Państwowy instruktor boksu,
  • Instruktor Combat Kalaki -Instruktor Street Boxingu,
  • Przedstawiciel na Polskę systemu walki wręcz i samoobrony z użyciem niebezpiecznego narzędzia z ramienia organizacji „Alfa Export” z Rosji,
  • Przedstawiciel systemu walki wręcz „ Free Style Fighting” WUMA z Anglii,
  • Instruktor technik interwencyjnych z użyciem niebezpiecznego narzędzia,
  • Instruktor wyszkolenia strzeleckiego i wiele innych.

 

 

Zniżki na szkolenia dla żołnierzy (nie będących weteranami), weteranów i weteranów-poszkodowanych:

  • 50% zniżki na szkolenia dla posiadaczy legitymacji weterana-poszkodowanego,
  • 30% zniżki na szkolenia dla posiadaczy legitymacji weterana,
  • 15% zniżka w wysokości dla żołnierzy zawodowych nie będących Weteranem.