DLA WETERANÓW I RODZIN

 Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.

Pomoc psychologiczna dla rodzin weteranów i weteranów – poszkodowanych.

Najbliżsi członkowie rodziny weterana – żołnierza lub weterana poszkodowanego – żołnierza mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez MON, jeżeli problemy zdrowotne są związane z działaniami poza granicami państwa.

Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska.

Informacja o świadczeniach i innych należnościach przysługujących żołnierzom i pracownikom w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową, lub wykonywaną pracą w polskich kontyngentach wojskowych.