KONTAKT

STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU. ul. Wawrzyniaka 5 70 -393 Szczecin, Polska

Adres e-mail: zarzad@stowarzyszenierannych.pl
Faks: 261 454 431
Telefon komórkowy: 501164947 lub 791987663

KRS: 0000304771
REGON: 320505726
NIP: 955-222-79-53