KONTO

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
70-393 Szczecin
ul. Wawrzyniaka 5

e-mail: zarzad@stowarzyszenierannych.pl
tel.     (48) 501164947
tel.    (48) 791987663
fax.   261 454 431
 
Dla przekazów pieniężnych w PLN  z terenu POLSKI
nr konta:    68 1020 3570 0000 2902 0049 2306
PKO BP SA
oddział w Bartoszycach
 
Dla przekazów pieniężnych w walucie obcej spoza granic POLSKI
nr konta:

BPKOPLPW    PL 68 1020 3570 0000 2902 0049 2306
  
KRS 0000304771
REGON: 320505726
NIP: 955-222-79-53