MODUS OPERANDI SIŁ SPECJALNYCH

Absolwent Studium Językowego Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego o specjalności – j.arabski. Z Wojskiem Polskim związany od 15 lat – w tym 5 lat bezpośrednio z siłami specjalnymi. Jest autorem 12 książek o tematyce wojskowej, prawniczej oraz sportowej.

Z jednej z jego pozycji pod tytułem „MODUS OPERANDI sił specjalnych TOM 1 – taktyka linowa i wspinaczkowa” 10 % ze sprzedaży każdego egzemplarza jest przeznaczone dla Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

Ponadto w ramach akcji „Zniżka dla weterana”oferta autora dla weteranów i weteranów-poszkodowanych.

  • 20% zniżki na książkę dla weteranów na podstawie „Legitymacji weterana”
  • 30 % zniżki dla weteranów-poszkodowanych na podstawie „Legitymacji weterana poszkodowanego”

Zamówienia oraz bardzie szczegółowe informacje można uzyskać u autora pod numerem 697-732-243 lub mailem wojtekdepa@o2.pl

Książka powstała zgodnie z wytycznymi, przy pomocy i współpracy instruktorów Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz najwyższej klasy specjalistów – instruktorów oraz specjalistów TOPR m.in. Andrzeja Blachy (także żołnierza sił specjalnych), Andrzeja Marciaty, Wojciecha Matei, Mirosława Zielińskiego, Marcina Józefowicza, a także w zakresie opisanych algorytmów ratowniczych prof. dr. hab. n.med. Jerzego Dropińskiego z CM UJ, dr Jarosława Zawilińskiego CM UJ, Prodziekana Wydziału Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii prof. dr hab. n. med. Mikołaja Spodaryka.

„Pozycja zawiera szeroka wiedzę teoretyczną ugruntowaną zdobytym doświadczeniem własnym, jak i ludzi ściśle związanych z ratownictwem górskim, co przekłada się na wysoką jakość pierwszej z całej serii książek o tematyce będącej w obszarze zainteresowania wojska. Metodyczna i kompleksowa przedstawiana wiedza z zakresu wspinaczki, technik linowych jak i specyficznego środowiska górskiego powoduje, iż książka z powodzeniem może pełnić rolę podręcznika dla jednostek przewidzianych do realizacji zadań w każdych warunkach terenowych, w tym w środowisku górskim, jak i w głęgi ugrupowania przeciwnika. Pozycja stanowi zatem źródło cennej wiedzy dla zołnierza wojsk powietrznodesantowych”.

płk dypl. Mieczysław Bieniek jr, dowódca 18 bpd, absolwent kursu RANGER

 

 

„Pozycja zawiera opis bardzo specyficznych obszarów wiedzy specjalistycznej z zakresu taktyki linowej i wspinaczkowej. Jest ona pierwszym tomem przygotowanej przez Autora serii wydawniczej ukierunkowaną na metodyczna wiedzę przydatną w szkoleniu Sił Specjalnych. Zebrany materiał wzbogacony doświadczeniem Autora, może stanowić pomoc dydaktyczną w szkoleniu różnego rodzaju służb mundurowych, jak również zajęć specjalistycznych kadr kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Oddana do rąk czytelników pozycję zalecam do wykorzystania przy szkoleniu w/w kadr, jak również Sił specjalnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.”

prof. zw. dr hab. płk Sławomir M. Mazur – Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie
Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego