PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO - EKONOMICZNA W JAROSŁAWIU

Uczelnia proponuje swoim studentom kształcenie na 28 specjalnościach w ramach 17 kierunków studiów: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Europeistyka, Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne, Filologia Angielska i Filologia Germańska, Pedagogika, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Zdrowie Publiczne – NOWOŚĆ, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (3-letnie studia licencjackie) oraz Budownictwo, Elektronika i Telekomunikacja, Geodezja i Kartografia, Informatyka, Gospodarka Przestrzenna – NOWOŚĆ (3,5-letnie studia inżynierskie).

KONTAKT

Rekrutacja – te. 16 624 40 64
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
Strona internetowa – www.pwste.edu.pl

Oferta Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu dla posiadających legitymację weterana i weterana poszkodowanego

Posiadający legitymację weterana ma prawo do:

1. Zniżki na studia:

  • I stopnia (zniżka w wysokości 5%),
  • II stopnia (zniżka w wysokości 5%),

2. Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10%.

Aktualna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej Uczelni www.pwste.pl,

3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię w wysokości 10%.

Posiadający legitymację weterana poszkodowanego ma prawo do:

a. Zniżki na studia:

  • I stopnia (zniżka w wysokości 20%),
  • II stopnia (zniżka w wysokości 20%),

b. Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 20%.

Aktualna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej Uczelni www.pwste.pl,

3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię w wysokości 20%.

Pełna oferta kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej