UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA W WARSZAWIE

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej (poprzednio Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz Wyższa Szkoła Cła i Logistyki) 

jest niepubliczną szkołą wyższą, której zasady funkcjonowania określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym. Placówka wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczeni niepublicznych pod numerem 5.

Dzięki ofercie kierunków technicznych, menedżerskich i ekonomicznych Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej jest wyjątkową w skali kraju placówką szkolnictwa wyższego. Studia realizowane są na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Uczelnia kształci w Warszawie, Wrocławiu i Płońsku.

Różnorodność oferty studiów, wysoki poziom kształcenia, wybitna kadra naukowo-dydaktyczna, spójność programów nauczania z aktualnymi trendami na rynku pracy, atrakcyjny system stypendiów i zniżek w czesnym to nie jedyne spośród licznych atutów studiowania w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej.
UTH jest szkołą o ogromnym kapitale ludzkim i dużym potencjale rozwoju, która daje swoim studentom solidne wykształcenie, a tym samym dobry start w życie zawodowe.

 

KONTAKT
UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA im. HELENY CHODKOWSKIEJ
Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
tel.: (22) 539 19 00, fax: (22) 539 19 51
e-mail: uczelnia@uth.edu.plrekrutacja@uth.edu.pl
Biuro Rekrutacji:
tel.: (22) 539 19 19, fax: (22) 539 19 51
e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl
OFERTA:
http://www.uth.edu.pl/


Oferta dla posiadających legitymację weterana i weterana poszkodowanego

Bonifikata dla weteranów posiadających legitymacje weterana
5 % bonifikaty w opłatach za studia I i II stopnia za każdy semestr nauki
5 % bonifikaty w opłatach czesnego za studia podyplomowe za każdy semestr nauki
5 % bonifikaty za opłaty za kursy organizowane przez Uczelnię


Bonifikata dla weteranów posiadających legitymację weterana-poszkodowanego
15 % bonifikaty za studia I i II stopnia za każdy semestr nauki
10 % bonifikaty w opłatach czesnego za studia podyplomowe za każdy semestr nauki
10 % bonifikaty za opłaty za kursy organizowane przez Uczelnię