WSPARCIE

KLUCZOWY PARTNER

Ministerstwo Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa. Kieruje resortem obrony narodowej, w tym przede wszystkim całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Przygotowuje projekty założeń obronnych państwa oraz sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.

KLUCZOWY PARTNER

Lockheed Martin Corporation – amerykański koncern zbrojeniowy powstały w 1995 z połączenia korporacji Lockheed i Martin Marietta. Jeden z „wielkiej piątki" amerykańskiego przemysłu obronnego.

UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA W WARSZAWIE
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO - EKONOMICZNA W JAROSŁAWIU
WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SZCZECINIE
BIURO PROJEKTOWE MAZAKI STUDIO W SZCZECINIE
KOLBA
RESTAURACJA, PUB, PIZZERIA, HOTEL - ADM W JAROSŁAWIU
SZKOLENIE PŁETWONURKOWE
INTER-AUTO" S. UJMA, P.UJMA SP.J.