WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SZCZECINIE

Misją Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin życia publicznego, społecznego i politycznego w dziedzinie nauk humanistycznych, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Jest uczelnią przyjazną studentom oraz naszym współpracownikom, działającą w atmosferze wzajemnego zaufania.
Uczelnia realizuje swą misję poprzez wysoką jakość kształcenia, której towarzyszy działalność naukowo-badawcza. Współdziała z ośrodkami akademickimi w Polsce, placówkami edukacyjnymi i instytucjami życia gospodarczego na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.

Uczelnia prowadzi studia na poziomie I i II stopnia, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia.

Oferta Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie dla posiadających legitymację weterana i weterana poszkodowanego:

Posiadający legitymację weterana ma prawo do:

1. Zniżki na studia:

  • I stopnia (zniżka w wysokości 15%),
  • II stopnia (zniżka w wysokości 15%),

2. Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10%.

3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%

Posiadający legitymację weterana poszkodowanego ma prawo do:

1. Zniżki na studia:

  • I stopnia (zniżka w wysokości 50%),
  • II stopnia (zniżka w wysokości 50%),

2. Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 20%.

3. Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%.

KONTAKT

ul. Monte Cassino 15, tel./fax (0-prefiks-91) 42 20 422, 424 14 94

ul. Broniewskiego 14, tel./faks (0-prefiks-91) 45 28 440, 45 28 400

Aktualna oferta studiów dostępna jest na stronie internetowej Uczelni www.wshtwp.pl